Arne Jonssons Åkeri AB

 

KVALITETSPOLICY

Arne Jonssons Åkeri ABs ledord är enkelhet, professionalism och öppenhet. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder kvalitativa transporter med god leveransprecision och snabb återkoppling samtidigt som vi tar vårt sociala ansvar som arbetsgivare och verkar för en sund och ansvarsfull åkerinäring.

Detta ska vi uppnå genom att:

  • Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att uppträda professionellt och med kunden i fokus
  • Utföra våra uppdrag enligt kundens önskemål, i rätt tid med god leveransprecision och kvalitet samt med engagerad personal
  • Kontakten med oss skall ske med snabb återkoppling och enkelhet med fokus på problemlösning
  • Tillhandahålla de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs för uppdraget
  • Säkerställa att vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter och använder oss uteslutande av svenska kollektivavtal
  • Sträva efter att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster