Arne Jonssons Åkeri AB

Välkommen till Arne Jonssons Åkeri AB

Vi är ett familjeföretag med anor från tidigt 1900-tal. På den tiden kördes godset ut med häst och vagn inom Piteå kommun. Hästkrafterna byttes senare ut mot en Chevrolet BD 2996 och fordonsparken började att byggas ut. Aktiebolaget bildades år 1967. Under åren som gått har trafiken sedan utökats till linjetrafik med knytpunkter i ett flertal större städer. Vi har sedan år 1953 varit transportör åt ASG, sedermera Danzas/ASG och numera DHL Freight.

Vår huvudsäte är situerat i södra norrbotten, Öjebyn Piteå. Företaget drivs idag av Hans Jonsson samt Susanne Norström. Vi har en platt organisation med snabba kontaktvägar. På så sätt är det aldrig långt till beslut och handling. Vi kan erbjuda våra kunder kvalitativa transporter med snabb återkoppling och enkel hantering.

Åkeriet sysselsätter idag 30 chaufförer och 2 kontorsarbetare. Tillsammans förfogar vi över 29 fordonsenheter. Se mera under vår trafik.

Vi står tillsammans med våra anställda för ett brett yrkeskunnande. Vi har tagit ställning för "Fair Transport". Med det menas att vi verkar för en sund konkurrenskraftig marknad som följer sveriges lagstiftning och kollektivavtal. Vi verkar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring genom att vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter såsom gällande kollektivavtal, kör- och vilotider, väl underhållna fordon m.m. Vi har det yrkeskunnande, ekonomiska resurser och goda hänseende som yrkestrafiktillståndet kräver. Vi kör trafiksäkert och genom effektiv planering kan vi erbjuda transporter som ger minskad miljöbelastning.