Arne Jonssons Åkeri AB

Vår trafik

Vi bedriver distributionstrafik i Piteå med omnejd, med DHL Freight som uppdragsgivare. Uppdraget består i att hämta och distribuera paket och styckegods enligt uppgjord tidtabell i ett bestämt geografiskt område. Vi har idag 6 distributionsbilar varav 2 paketbilar.

Vår fjärrtrafik utgörs av stycke- samt partigods som transporteras med linjetrafik över stora delar av Sverige. Vi har idag 20 ekipage som går på fjärrtrafik.

Vi trafikerar följande orter med omnejd

 • Luleå
 • Piteå
 • Skellefteå
 • Umeå
 • Örnsköldsvik
 • Härnösand
 • Sundsvall
 • Värnamo
 • Jönköping
 • Göteborg

Fr.o.m. maj 2017 bedriver vi nu även tågtrafik på Göteborg-Umeå samt Göteborg-Luleå.

Genom vårt samarbete med DHL Freight kan vi även erbjuda frakter till städer som ej finns med i listan över orter ovan. Vi är medlemmar i Fair Transport. Läs mer angående detta under "Om oss".

Önskar du boka en transport gör du det enklast genom att ringa vår trafikledare på tfn 0911-675 52 eller maila arnejonssonsakeri@telia.com. Tveka inte att ta kontakt med oss. Vi svarar gärna på era frågor! 

Alla transportuppdrag utföres i enlighet med ALLTRANS 2007

Kvalitetspolicy

Arne Jonssons Åkeri ABs ledord är enkelhet, professionalism och öppenhet. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder kvalitativa transporter med god leveransprecision och snabb återkoppling samtidigt som vi tar vårt sociala ansvar som arbetsgivare och verkar för en sund och ansvarsfull åkerinäring.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att uppträda professionellt och med kunden i fokus
 • Utföra våra uppdrag enligt kundens önskemål, i rätt tid med god leveransprecision och kvalitet samt med engagerad personal
 • Kontakten med oss skall ske med snabb återkoppling och enkelhet med fokus på problemlösning
 • Tillhandahålla de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs för uppdraget
 • Säkerställa att vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter och använder oss uteslutande av svenska kollektivavtal
 • Sträva efter att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster